Corecte și precise!

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale, ataşate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.
(Extras din Standardul profesional nr.35 al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România)

Specialiștii noștrii sunt alături de Dvs. ori de câte ori aveți nevoie de probe sau contraprobe într-o confruntare juridică de natură economico- fiscală.